Kalendar 2014

LATAR BELAKANG

SEKOLAH RENDAH ISLAM BAHRUL ULUM (SRIBU) telah menjangkau usia 7 tahun setelah mula beroperasi pada tahun 2005 :

* Tahun 2005 : 30 pelajar dan 7 kakitangan
* Tahun 2009 : 235 pelajar dan 27 kakitangan
* Tahun 2011 :
* Peningkatan pelajar yang memberangsangkan saban tahun.
* Pengambilan belajar terpaksa dihadkan (prasana yang belum lengkap dan
   mencukupi)
* Masih menyewa 7 buah bangunan untuk beroperasi
* Masih memerlukan dana yang besar bagi meneruskan operasi dan melengkapkan
                                               prasana